Tekst

€uro-Radicalen!Friesland

We willen een Europa in vrede
 

Gemeenten in Friesland


Bestanden gemeenteraadsleden

Wilt U zo vriendelijk zijn veranderingen van URL van gemeente site’s door te geven aan de web-beheerder?

Blijft er nog wat werk liggen wat betreft de gemeentes waar “nog nader uit te zoeken” staat vermeld.

Maar dat komt - hopelijk - t.z.t. aan de orde.Gemeenten

OpmerkingenAchtkarspelenhttps://www.raad-achtkarspelen.nl/de-raad/Organisatie/06-A4tje-2014-2018-versie-090516.pdf

Nog nader uit te zoeken.xhttp://www.ameland.nl/bestuur/gemeenteraad_42050/

Direct naar overzicht van alle raadsleden.xhttp://www.dantumadiel.eu/bestuur/raadsleden_249/

Klik op de partij-fracties voor een overzicht per partij.xhttp://www.defryskemarren.nl/gemeenteraad/samenstelling_42395/rubriek/gemeenteraad_3019.html

Direct naar overzicht van alle raadsledenxhttp://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/raadsleden_3719/

Klik op de partij-fracties voor een overzicht per partij.xhttps://www.ferwerderadiel.nl/bestuur-en-politiek/gemeenteraad/raadsleden.html?L=0%2525252540OBZD-gemeente%25252525253F1%252525253D1

Klik op de namen van de raadsleden.xhttp://www.franekeradeel.nl/bestuur-en-organisatie/publicatie/raadsleden

Direct naar overzicht van alle raadsleden.xhttp://www.harlingen.nl/bestuur/raad-en-raadscommissies_42251/

Klik op de partijen onder de kop RAADSFRACTIESHeerenveen

Nog nader uit te zoeken.xhttps://www.hetbildt.nl/bestuur-en-politiek/gemeenteraad/raadsleden.html

Klik op de namen van de raadsleden.xhttp://www.kollumerland.nl/gemeente/raadsleden_3783/

Klik op de partij-fracties voor een overzicht per partij.xhttp://www.gemeenteraadleeuwarden.nl/nl/gemeenteraadsleden-en-ondersteuning

Klik op de naam onder de foto’s.xhttps://www.leeuwarderadeel.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadsleden.html

Klik op de namen van de raadsleden.Littenseradeel

Nog nader uit te zoeken.xhttps://www.menameradiel.nl/bestuur-en-politiek/gemeenteraad/raadsleden.html?L=bzdohjgnexumbxz

Klik op de namen van de raadsleden.xhttps://secure.ooststellingwerf.nl/bestuur/leden-van-de-gemeenteraad_3569/

Direct naar overzicht van alle raadsleden.xhttp://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Fracties_en_raadsleden/Fracties_en_raadsleden

In linker kolom op de partij klikken, vervolgens op naam van het raadslid.Schiermonnikoog

Nog nader uit te zoeken.xhttp://www.smallingerland.nl/Samenstelling-gemeenteraad

Klik op de naam van raadslid onder de kop “lidxhttp://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/raad-en-raadscommissies_44310/

Klik op de partij onder de kop RaadsledenTerschelling

Nog nader uit te zoeken.xhttp://www.raad.t-diel.nl/gemeenteraad/samenstelling-raad_44003/

Direct naar overzicht van alle raadsleden.Vlieland

Nog nader uit te zoeken.xhttp://www.weststellingwerf.nl/organisatie/raadsleden-en-politieke-partijen_3796/

Klik onder de kop van de partij op “Fractie van.....”

 
xcontact.html
Terug naar adressen en conceptbrievenlinks.html

Thema’s

Oekraïne niet in de NAVOoekraine-navo.html
Sabeldans om de wereldmachtSabeldans.html

Europa en de vluchtelingenVluchtelingen.html
Soevereiniteit EuropaSoevereiniteit.html

Mh17: Waarom Nederland ?Mh17.html
Coup Turkijecoup-turijke.html
 
 
Voor een democratisch en soeverein Europa!!