Tekst

€uro-Radicalen!

Democratischer Europa
Europa in vrede

BEZOEK OOK

  
IS €R! WEL IETS VOOR U ?
Klik hier & test uzelf.http://www.aanloop-wo2.nl/aanloop_WO2.html
Welkomsgeschenk voor nieuwe leden, zolang de voorraad strekthttp://www.derde-wereldoorlog.nl/3de_Wereldoorlog.html
       
 
 

Het roer moet om in €uropa !!
De besluitvorming in de EU heeft niets meer met democratie te maken. We zien dat de soevereiniteit van de EU en haar lidstaten steeds verder in verval is gekomen.

De Europese emoties worden beheerst door de maalstroom van vluchtelingen en de angst voor terrorisme. De democratie sterft een wurgdood door een systeem wat de politiek zelf heeft laten ontstaan, veelal uit persoonlijk eigenbelang van de politici.

Onze Representatieve Democratie maakt plaats voor de oligarchie (besluitvorming door leden van onzichtbare machtselite).  Een oligarchie wordt vanzelf een feodale dictatuur.


Wat Anglo-Amerika met de EU & de NATO van plan is en welke internationale  conflicten ons daardoor te wachten staan wordt tot in detail beschreven in het boek “Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft”  (The Grand Chessboard - auteur Zbigniew Brzezinski) beschreven. De auteur kan het weten want hij is zelf ere-voorzitter alsmede mede-grondlegger van de Bilderberg-conferentie en mede-oprichter van de Trilaterale Commissie. Wil je samenwerken / de handen uit de mouwen steken voor €R! dan wordt de gedrukte Nederlandse vertaling gratis toegestuurd.


Wat er in dit boek te lezen valt zal voor U genoeg redenen geven om het eens te zijn met onze stelling:

Het roer moet radicaal om voordat het echt te laat is!


soevereiniteit europa
Wat is het streven?


Een €uropa dat gemeenschappelijke samenwerking zoekt met de landen van het Euro-Aziatische continent. Economisch, technisch, cultureel en alle andere denkbare terreinen.


Een €uropa dat uit de NAVO stapt, beschikt over een geloofwaardig defensie-apparaat en in vrede en goede harmonie en nabuurschap leeft met Rusland. Zich niet meer laat meeslepen in conflicten van overzeese machten


Weg met de EU. Leve de Europese Gemeenschap !! D.w.z. Afschaffen van Europese commissie en Europees Parlement. Een permanent overleg voor Europese samenwerking op het niveau van staatssecretarissen & onderministers. De nationale parlementen van de lidstaten hebben het laatste woord in Europese zaken. REFERENDA als middel voor zaken die ons raken en zeer zeker inzake de vormgeving van €uropa.


Een  €uropa dat zelf het financiële-, economische- en sociale model invult volgens het principe van het Rijnlands denken. Een €uropa wat zich alvast voorbereidt op de komende val van de US$. Daarvoor zijn veel maatregelen denkbaar.

€rijnlandcultuur.html

Een financiëel-, economisch- en sociaal beleid die het gezin en gezinsleven weer de hoeksteen van de samenleving maakt.Een economie waarin 40 uur/week betaalde arbeid voldoende moet zijn om in de primaire levensbehoeften van een gezin te kunnen voorzien.
We zijn:


Een actie-comité

in beweging

als ongrijpbare pressiegroepHoe Denken we dat te bereiken ?


  1. Opsommingsteken€R! richt zich op de kweekvijvers van de politieke partijen.

Met de “kweekvijvers” bedoelen we de o.a. gemeenteraadsleden. Zij laten in de regel geen partijvergaderingen verstek gaan in de hoop om op te vallen en in het gevlei te komen. Als we enkelen van hen kunnen overtuigen e/o wakker schudden kan er iets in beweging komen binnen hun partij. Zij zijn het die de poten kunnen wegzagen onder de stoelen van de machts-elite in het pluche. Richt U op de partijen van de machts-elite. (CDA, CU, D66, GL, PvdA, VVD)


  1. derde wereldoorlog€R! heeft al voorbereidend werk gedaan voor U.

We hebben de adressen van de meeste gemeenteraadsleden in ons land voor U gerangschikt, alsmede enige concept- / idee-brieven in MS-WORD geschreven.


  1. Begin-paginaPlan van aanpak

We schrijven onze doelgroep aan per post en correct gefrankeerde en voorzien van afzender, verzonden brieven. Bij voorkeur naar de privé-adressen zodat deze brieven niet door administratief medewerkers en secretaresses etc, worden weggefilterd en tevens in alle rust door de ontvanger gelezen kunnen worden.


  1. derde wereldoorlogVerwachtingen

Natuurlijk zullen we niet in één klap Nederland kunnen veranderen. Laat staan €uropa. Maar toch zal de machts-elite op het pluche geleidelijk aan gaan merken dat er iets gaande is met hun stoelpoten. Als ons voldoende tijd gegund wordt zal onze werkmethode een herbezinnende discussie binnen de partijen gaan losweken.

Actieve partij-leden die contact met het electoraat hebben voelen zich sterker en durven zich te verzetten tegen de partij-elite.


  1. Links - Video’s & DownloadsVeilige & eerlijke manier van actie voeren

Veilig omdat deze manier van kenbaar maken van uw mening en bezorgdheid geen directe bedreiging hoeft te veroorzaken voor werk & inkomen. Immers uw sociale omgeving & werkkring hoeven daar geen weet te hebben. U loopt geen risico om als complot-denker in uw kringen weggezet te worden.

Eerlijk omdat het met open vizier en respectvol gaat. Degene die aangeschreven wordt kan wel of geen antwoord geven en hoeft zich allerminst bedreigd te voelen maar eerder gevleid.


Natuurlijk kost het porto... maar alle vormen van actie voeren kosten geld.


U BENT NIET ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR WAT U DOET, MAAR OOK VOOR WAT U NALAAT!!


x
 
x
x
Links - Video’s & Downloads
Wat kunnen we doen ?https://www.youtube.com/watch?v=M4NX9SKkM30
Links - Video’s & Downloads
xmailto:info@euroradicalen.eu?subject=%E2%82%ACuro%20Radicalen
rijnlands denken
x
x
x
xlinks.html

Thema’s

Begin-paginaoekraine-navo.html
Links - Video’s & DownloadsSabeldans.html

Wat kunnen we doen ?Vluchtelingen.html
Links - Video’s & DownloadsSoevereiniteit.html

Naar adressen & concept-brievenMh17.html
Samenwerken met €uro-Radicalencoup-turijke.html

Mh17: Waarom Nederland ?complotdenkers.html
 
Coup Turkije
Mh17: Waarom Nederland ?links.html

Thema’s

Coup Turkijeoekraine-navo.html
Coup TurkijeSabeldans.html

ComplotdenkersVluchtelingen.html
Soevereiniteit EuropaSoevereiniteit.html

Mh17: Waarom Nederland ?Mh17.html
Coup Turkijecoup-turijke.html

Complotdenkerscomplotdenkers.html
 
 
Voor een democratisch en soeverein Europa!!